GAM 101_02: Installatie

Vereisten

  1. Een computer met internetverbinding
  2. Een Google-account met adminrechten binnen je domein.

Een machine in de cloud

Binnen je Google-domein kan je op cloud.google.com een computer met command line in de cloud gebruiken. Het gebruik van de Shell Editor is bovendien gratis. Je kan deze vinden op https://shell.cloud.google.com

De installatie

Open de Shell Editor en meld aan met jouw Google-account.


Installeer GAM via de command line. Hiervoor gebruik je de terminal in de onderste helft van je scherm. Kopieer onderstaande code en plak in de terminal

bash <(curl -s -S -L https://git.io/install-gam)

Ik ga de installatie hier niet helemaal beschrijven. Je kan ze beter volgen in dit uitstekende filmpje op YouTube. Het plakken en uitvoeren van bovenstaand commando gebeurt op 1:40.
Belangrijk! Volg de instructies in de Shell en de videohandleiding correct. Je zal een aantal keren moeten overschakelen naar een webpagina om permissies te geven. Geef in dit proces niet op als er enkele keren FAIL verschijnt bij het toegang geven aan de API’s.

Test of GAM werkt

Voer volgend commando in de Terminal in:
gam info domain
GAM toont je nu een samenvatting jouw Google-domein

Leave a Reply

Scroll to top