GAM 101_03: Eerste commando’s

Welke commando’s zijn beschikbaar?

Op de GitHub-pagina van GAM staat de volledige documentatie, maar persoonlijk verkies is de Gam Cheat Sheet. Hierin krijg je een overzicht van de meeste commando’s die je kan gebruiken in GAM. We starten met enkele makkelijke.

Een nieuwe gebruiker aanmaken

Het commando gam create user maakt een nieuwe gebruiker aan. Uiteraard moet je de nodige parameters meegeven. Enkel het e-mailadres is verplicht. Andere kan je in de adminconsole later toevoegen of via GAM met het commando gam update user
In de Cheat Sheet vind je dit terug:

cheatsheetusers

De user is het e-mailadres (dat uiteraard binnen jouw domein ligt). Verder geef je bij voorbeeld firstname, lastname, password (eenmalig wachtwoord) als parameters mee. Het volledige commando wordt dan bij voorbeeld

gam create user john.lennon@uwdomein.com firstname John lastname Lennon password Liverp00l

Een organizational unit aanmaken en gebruikers toevoegen

Binnen je Google Directory (de verzameling van al je gebruikers) kan je Organizational Units (OU) aanmaken om je gebruikers te rangschikken. Je kan deze o.a. gebruiken om bepaalde apps en diensten al dan niet toe te staan binnen je organisatie.

Onze gebruiker John Lennon willen we in een OU ‘Beatles’ hebben. Die moet uiteraard nog aangemaakt worden.

gam create org Beatles

Vervolgens verplaatsen we John er naartoe

gam update org Beatles move users john.lennon@uwdomein.com

Volgende stap?

In de volgende tutorial zullen we de andere Beatles in bulk aanmaken in GAM!

1 Comment

  1. […] met spreadsheets, maar dat kan je dus ook met GAM. In deze tutorial zullen we in navolging van de vorige “bulkoperaties” uitvoeren. Dat wil zeggen dat je met één commando meerdere acties […]

Leave a Reply

Scroll to top