Open post

Two months a principal, time for reflection

This school year I took up the position as a member of the board of principals at my school. At the end of June, I received the message that I was selected for the job I applied for. During the summer holiday me and the people around me looked forward to August 16th. Today we reached the 2 month marker and this calls for some reflection on the roller coaster ride this has been.

Every day people ask me how I am doing or if I’m still fine. A lot of times that last question is followed by an ironic smile. At the beginning of September my answer was “Ask me that again in a month”. The time has come to give that answer.

These first two months truly have been a roller coaster ride. It’s a cliché but it is the truth. The system controls your life and for a big part that is ok: so many new things come on your path that it’s sometimes very hard to determine what’s important. A lot of these important things are things I was not aware of their existence. I am blessed to be in a tremendously strong team that guides and supports me.

First there are the other members of our board of principals who have the much needed experience. The value  our supporting and coordinating staff is unmeasurable. They make our school run like a well oiled machine and keep me on track. They have the knowledge about legislation and procedures. Without them it is virtually impossible to run a school. I knew that before when I was a teacher and my respect for these people has only grown substantially. 

Our teaching staff is on that same train. Anyone on the street can complain about how much time off a teacher has during holidays but when I see the perseverance of our teachers to create challenging learning experiences inside and outside the school and how they take care of our students, I can say that I am very proud to be a part of this project. 

So how does a principals day look like? In short, it is following your calendar. Of course an agenda and calendar is not new for me, but never before my professional and personal life was so influenced by this. In my case it’s an app of course. 

It seems like it floods automatically. By now I’ve formed the habit of scheduling a lunch break too. When I don’t, I won’t have eaten by the time my working day ends.

In the morning, I schedule tasks, but during the day so many urgent things emerge that I go home with the same tasks to only complete some of them by the time I go to sleep.

Are all these things that important? Until now, not many of the things I’ve done seemed like a waste of time. Meetings, lots of them, about school management, plans for the future and reflecting what has been, extinguishing little fires and preventing an inferno. Oh and learning, learning a lot! I’m lucky these moments have also slipped into my calendar: learning opportunities are essential, but without scheduling them, they would not exist.

Thinking running a school would be a 9 to 5 job is utterly naive. For now the workload is not that unbearable. I’m still looking for an good balance between delegation and taking a task on myself. What does annoy me is being unreachable: all day you’re doing all sorts of things. You want to talk to someone but just can’t fit it in the schedule. You definitely want to speak that one student but … Oh, it’s 5 o’clock and he’s gone home now.

I almost haven’t seen my office in two weeks. I’m not that attracted to the place, but when I’m not in my office it means someone also can not find me there either. In the past, I was sometimes almost offended when I could not find someone in leadership at difficult moments or right at that moment when I needed a decision on something. 2 months ago I pledged to myself I would not make that mistake. By now I’ve realized that is an extremely different goal to reach. You might think people will call you when they really need you, but that is not true. People want to see you and have a face-to-face conversation. This realization only grows every day. Does that mean I have to schedule “office hour” or have a recurring coffee break in the staff room? Maybe. It is in these formal and informal contacts with people you will get to know them to better support and lead them. Being present for your students is on the same level. They don’t drink a coffe with you in the staff room, but knock on your door. If that knock stays unanswered too many times, this is not accommodating your leadership.

For now “family time” is not on my schedule. Coming home is very fulfilling and every day I realize more and more how much my family means too me.

Being present there is also a big focus.

“Do you still think this was a good decision?” asked a friend of mine today. He was astounded when it took some time for me to answer his question. But I answered with a very decisive “yes”. When I think about what we are trying to achieve in our school to give students from our community and far beyond to grow to become great human beings, I am very proud to be a part of that.

This post was a very good reflecting exercise to find my strong and weak points. Let’s meet again in two months: our Christmas tree will be in the house by then.

Time flies when …

Open post

Twee maanden directeur, tijd voor een reflectie

Sinds dit schooljaar ben ik op mijn school aan het werk als lid van het directieteam. Eind juni kwam het verlossende bericht toe dat ik geselecteerd was voor de job waar ik voor kandideerde. Een hele zomervakantie heb ik er naartoe geleefd samen met de mensen rondom mij en 16 augustus kon ik eindelijk aan de slag. Vandaag zijn we 2 maanden verder en wordt het tijd om eens terug te blikken op de rollercoaster die deze periode geweest is.

Dagelijks spreken mensen mij aan met “Hoe gaat het met jou? Zie je het nog zitten (meestal gevolgd door een ironisch lachje)?” en meer van dat. Begin september was mijn antwoord steevast: “Vraag me dat binnen een maand nog eens”. Het wordt dus tijd om daar eens een antwoord op te formuleren.

Deze eerste twee maanden zat ik echt wel op een rollercoaster. Dat lijkt een cliché, maar niets is minder waar. Je wordt geleefd door het systeem en grotendeels is dat maar goed ook: er komen zoveel nieuwe dingen op je af dat je op sommige momenten door het bos de bomen niet meer ziet. Vaak zijn dat dan nog bomen waarvan je het bestaan niet af weet. Ik prijs mezelf heel gelukkig dat ik in een schitterend team terechtgekomen ben die me wegwijs maken en een gigantische steun zijn. In de eerste plaats zijn er mijn collega directieleden die het klappen van de zweep kennen. Van onschatbare waarde zijn de ondersteunende diensten en coördinatoren op onze school die als een goed geoliede machine me van tijd tot stond op het rechte pad houden. Zij zijn als geen ander op de hoogte van wetten, decreten en daaruit voorkomende procedures. Zonder hen kan je simpelweg geen school organiseren. Ik besefte dat al toen ik leerkracht was en dat besef en het bijkomende respect is alleen maar enorm gegroeid.
Het onderwijzend personeel zit in hetzelfde schuitje. Jan-met-de-pet mag dan al smalend doen over “die van ‘t onderwijs met hun verlof”, maar als ik de inzet zie van onze collega’s om elke dag weer zowel zorg te dragen voor onze leerlingen als hen uit te dagen in hun leerproces, zowel in hun lessen als in al die andere zaken die binnen en buiten de school gebeuren, dan ben ik fier dat ik deel mag uitmaken van deze school.

Wat doet zo’n directeur dan de hele dag? Wel, dat komt grotendeels neer op het volgen van je agenda. Uiteraard is een agenda en een planning niets nieuw voor mij, maar nooit eerder werd mijn professionele en persoonlijke leven zodanig bepaald door dat kleinood. In mijn geval is het geen tastbaar ding, maar een online service. Het lijkt alsof die vanzelf vol loopt. Ondertussen plan ik een half uurtje middagpauze ook al in in diezelfde agenda: anders komt het er toch niet van.
‘s Ochtends maak ik plannen op waar dan in de loop van de dag zo veel dringende zaken tussenkomen dat je ‘s avonds met diezelfde planning naar huis gaat om er tot lang nadat de kinderen slapen aan verder te werken.
Zijn dat dan allemaal zo’n belangrijke dingen? Wel, tot nu toe kan ik van weinig dingen zeggen dat ik het als tijdverlies heb beschouwd. Vergaderen uiteraard: over schoolbeleid, organisatie, toekomstplannen en het voorbije evalueren om bij te sturen, brandjes blussen en inferno’s voorkomen. En bijleren, immens veel bijleren. Gelukkig dat die dingen ook in die agenda verschijnen: ze zijn essentieel, maar ik zou er anders geen tijd voor maken onder het mom van “nu zijn er belangrijkere zaken die dringend een oplossing vragen”.

Ach, denken dit het een 9 to 5 job is, zou hopeloos naïef zijn. Op zich is die taakbelasting voorlopig zo storend nog niet. Het is vaak nog zoeken tussen delegeren of zelf uitvoeren.
Wat me al wel behoorlijk stoort, is het onbeschikbaar zijn: de hele dag ben je in de weer met vanalles en nog wat. Je wil iemand dringend spreken, maar je kan gewoon geen moment vinden. Die ene leerling wil je zeker vandaag nog spreken, maar oh, het is al 17u en die is dus naar huis. Het lijkt ook alsof ik mijn bureau al twee weken niet meer gezien heb. Niet dat ik verknocht ben aan dat ding, maar dat betekent dat mensen me ook niet kunnen vinden. Zelf heb ik me vroeger geërgerd aan het feit dat ik een leidinggevende niet kon bereiken op moeilijke momenten of net op die voormiddag dat je een beslissing wou hebben over iets. 2 maanden geleden heb ik me sterk voorgenomen om niet in die val te trappen. Ondertussen besef ik maar al te goed dat dat een aartsmoelijke oefening is. Denken dat mensen je wel zullen bellen als ze je echt nodig hebben, is een foute veronderstelling. Men wil je zien en face-to-face kunnen spreken en dat is terecht. Dat besef wordt met de dag alleen maar groter.
Moet ik een “spreekuur” in mijn agenda zetten of een vaste koffiepauze in de leraarskamer? Misschien wel. Net die momenten van zowel formeel als informeel contact met je collega’s zijn van onschatbare waarde. Beschikbaar zijn voor leerlingen zit in hetzelfde laatje. Zij komen niet mee aan de koffie in de leraarskamer, maar bellen wel aan aan je deur. Als die vaak dicht blijft, bevordert dat je leiderschap helemaal niet.
Momenteel zet ik “tijd met het gezin” nog niet in die agenda. Thuis echt thuiskomen doet enorm veel deugd en ik realiseer me elke dag meer en meer hoeveel mijn gezin voor me betekent. Ook daar is aanwezig zijn een werkpunt en moet ik dat bewaken. Gelukkig kan ik enorm rekenen op een super echtgenote!

“Zie je het nog zitten?” vroeg toevallig vanmiddag een vriend me nog. Hij keek ietwat verbaasd toen hij enkele ogenblikken moest wachten tot ik reageerde: het antwoord kwam niet zo snel als hij verwacht had. Ik heb toch volmondig “ja” geantwoord. Als ik denk aan wat we proberen te realiseren in onze school om de jongeren uit onze buurt en ver daarbuiten te laten opgroeien tot mensen die groots zijn in leren en leven, dan ben ik trots om daar mijn steentje aan te mogen bijdragen.

Dit schrijven was een goeie oefening om mijn sterktes en werkpunten te vinden. We spreken elkaar opnieuw binnen een maand of twee: de kerstboom staat dan al.

Time flies when …

Open post

Tintin in Russia

Last week I had the privilege to present at an event organised at the Moscow Economic School, an IB-school that has an 1:1-iPad implementation. My good friend and fellow Apple Distinguished Educator Konstantin Biryukov invited me once more, two years after attending an event at his other school the Baumann Lyceum in Yoshkar-Ola. This time I was not the only foreign presenter. I was joined by Suzanne Lustenhouwer, ADE from Amsterdam, and Dan Egorov, IT Director from the International School of Azerbaijan.

What have I learned during this visit?

At both the schools Konstantin works, he implemented a “Genius Team”.  This is a team of about 10 highly skilled 16-18y old students who do lots of things. Among these are: giving tech support to other students and teachers, present at school events and provide workshops for teachers and other students. 

During the event I provided a workshop for teachers myself. Since not that many Russian teachers speak English, I had two Geniuses (Maria and Anastasia) who translated for me. These girls were amazing. Not only was their English impeccable, I also noticed their deep knowledge of the topic and presenting skills. We did 5 identical workshops. The 3th time, they were already saying in Russian what I was going to say, the 4th time they anticipated on the workflow, so the last time I could have let them do the workshop!

The other geniuses provided workshops during the event for other students at school on various topics from video editing to coding. During the closing ceremony of the event, they died presentations on what they and the students achieved during the day. I was again struck by the competence of the team members.

It was also very clear to me how technically skilled the members of the Genius Team are: they can help any user with almost any problem. Having these skills with a group of students is an amazing asset for your school. Not only can they speed up troubleshooting and problem solving during classes, they also reduce the burden on the IT team at school.  It also gives the members of the team responsibilities and boosts their self esteem.

When I talked to the team’s coaches, I found out they did thorough selections. Apparently there were many candidates to join the Genius Team. Applicants had to make a video explaining why they should be a member of the team. Each applicant was then scored and the best were selected.

To my opinion, this form of student participation at school is super valuable and exemplary for every school that wants to use technology as a learning tool.

 

images: Phil Zet

Open post

Climate Change in Apple’s Ecosystem

One of the main reasons why we choose iPad in our school as a learning and teaching device is Apple’s ecosystem: impeccable hardware that runs its own superior operating system combined with an app environment that empowers users to be both productive and creative. Apple’s own productivity suite (with Pages, Keynote and Numbers), creative apps (with GarageBand, iMovie and Clips) and educational tools (your iBooks, iTunes U and Classroom) work seamlessly together with the hardware and os to create very rich learning experiences. Upon that layer third-party developers further enhance these opportunities with amazing apps and management possibilities through MDM.
This ecosystem seems to be a complete environment where learning and teaching can thrive. I am still convinced this to be true. Our experiences in our school show a flaw in this systems.
For me personally what binds the Apple ecosystem together is iCloud: it stores my files, photos and calendars, connects my personal devices and connects me with the world through Mail, iMessage and FaceTime. I use it professionally too, but it just doesn’t feel right. This discomfort has one big reason: Apple does not offer a true institution identity.

Identity is the key

Competing educational ecosystems like Google’s G Suite or Microsoft’s Office 365 do offer identity with domain e-mail, (video)chat and file and calendar sharing on an institution level.
Apple has got these tools and they are great, but they all have a personal feel to it. It’s even proven by the naming iCloud, iMessage, …
You can use it with others, but I don’t like to ask colleagues and students several times per day what their Apple ID is or to share their “Me”-contact card from their Contacts-app just to be able to FaceTime them or invite them to a shared Keynote.
Apple already did a great job with Apple School Manager so school admins can create identity for students and teachers, but these managed Apple IDs lack a lot of features people se desperately need in schools. At the top of this list is storage. 5GBs of not upgradable storage is totally insufficient: we want people to have an iCloud backup of their device (because it is really good) and we want rich media Multi-Touch Books (because they are really amazing), but it just can not be stored on 5GBs.
That is why in my school we still have to rely on other services like G Suite. By doing this, the Apple identity importance of our students and teachers shrinks to “that’s the account where you store your backup and the one you use on the App Store”. To my opinion, Apple urgently has to figure out what steps it wants to take to glue its educational ecosystem better together to create even better learning experiences than, we already have with using their amazing technology.

image credit: pexels.com, Public Domain

Open post

A Learning Device for Every Student – Part V – Ready? Go!

It has been very quiet in this blog series. There’s only one reason: deployment was a more than fulltime occupation. Time for writing was never more scarce. Today the big rush is over and I can find some time to reflect on the past few weeks.

Student preparation

As I mentioned in the previous post, students and their parents had to chose one of three scenarios: either they already own an iPad and let us supervise that device, either they buy one through a webshop from our partner or they lease a device from school. They also have the option to opt-in to our school insurance (with the exception of pre-existing devices). To gather all this information, I made a Google form. First big lesson: make sure people get an email with the content they filled in the form after they submit it. Second big lesson: set a clear deadline and remind people of that.
After all new students were enrolled in the school (all of our first graders are obviously new students), people made their choice and all had to make an appointment for our roll-out days. We made 1 hour time slots to chose from. We decided to organize the roll-out on two consecutive days right before the start of the new school year. Reminder: look back at the two big lessons from before.
Students with a previously owned iPad had some preparation to do: we notified them to offload all content from their iPad, disable iCloud on the device and erase all settings and content. Disabling iCloud before wiping the device is essential since you have to disable the activation lock from Find My iPad

Pre roll-out frenzy

We scheduled the roll-out at the end of August, two and three days before the school yea starts. This is a time most students are back from holiday and we have had some time o prepare.
July 30th, I assembled a list of all students that wanted to buy an iPad through the webshop of our Apple Solutions Expert. They sent e-mails with login information to the students.
As soon as all students were up to date in our Student Information System (SIS), I could create users in all necessary platforms: our MDM, our electronic learning environment (ELO), Office 365 and G Suite. Our MDM and ELO use a csv-import, the rest has a connection with our SIS through an Active Directory. The MDM connects to Apple School Manager to create classes and managed Apple IDs.
Next we created an envelope for every student that contains:
– Our schools code of conduct regarding iPad use at school
– A checklist with the preparation for non-lease devices
– A personalized agreement between the school and the parents
– A personalized document with the login for the MDM and the managed Apple ID

In detail these documents were:

Code of conduct

This is a document containing (among more) the following:
– we expect your iPad to be fully charged in the morning
– we expect you to know the account and password for your ELO login and Apple ID
– we expect you to use Touch ID
– we expect you to keep your iOS and apps up to date
– don’t install beta software
– we expect you to have an iCloud backup
– we expect you to have Find My iPad enabled
– we expect your iPad to be protected by a case that protects all corners and the screen

Checklist

This checklist is only applicable to devices that have previously been used:
1 Create an iCloud backup (optional)
2 Log out of iCloud
3 Erase all content and settings
###Agreement
Parents sign a document that contains the following
– Lease contract (when applicable)
– Subscription to school insurance
– Agreement to Code of conduct

You can plan all you want but in the end you will not have thought about everything.

Roll—out Day

The morning of the first day, the lease device were delivered to the school and we could setup the roll-out. We had help from 8 colleagues to prepare all 550 envelopes and help with the roll-out. This “workforce” was invaluable.
We decided the roll-out proces into 4 stages:

Stage 1: Reception

Parents and students would arrive at their scheduled times an be given their envelope. Missing envelopes could be created on the spot.

Stage 2: Administration

The attendants would go in another room filled with tables and open their envelopes. They would read and sign the agreement and go through the checklist (if applicable).

Stage 3: Getting your device or handing in your device

In this stage the students who had chosen to lease a school device would hand in the lease agreement an receive their device together with a case. They also take home the box (it contains the cable and charger).
The students with an own device would hand the device over to an assistant . The assistant puts a number on the iPad with adhesive tape and gives the student a receipt with the same number. The iPad is then prepared with Apple Configurator. This program puts a school blueprint on the device that:
– Gives access to a Wifi network
– Puts the device in supervised mode
– Enrolls the device in our MDM server

Every student moves on to a next room. This room serves as a waiting room for the ones that handed in their iPad and a setup room for everyone.

Stage 4 : Setup

Everyone in this room gets a run-through on paper for configuring their iPad. Lease devices are in the Device Enrollment Program and are automatically enrolled in our MDM. Other devices are enrolled through Apple Configurator.
During the configuration students set up:
– Touch ID
– A passcode
– Connection with the MDM with their login credentials
– Their personal or managed Apple ID

What did we learn (the hard way)?

Wifi is essential! No device will get enrolled in your MDM if your Wifi is failing. Yes we encountered this on the first roll-out day. I still have nightmares …
Managed Apple IDs are not what you want to use on an occasion like this: too many students had to come an ask a teacher for a verification code. The teachers could give these, but this is very inconvenient when you are in a busy classroom with 40 other people configuring their iPad.
And last: you can plan all you want, you will forget stuff, either small or big. Just stay cool and do what it takes to get your job done.

Open post

(R)evolution in Limburg. Visiting a Distinguished School

Today I had the wonderful opportunity to visit Sint-Ursula School in Horn, Limburg, The Netherlands together with fellow Belgian and Dutch ADEs. This school has been awarded the title Apple Distinguished School recently and has a 4 year history of implementing iPad devices 1:1 to students.

The story of learning at Sint-Ursula

Not all students at Sint-Ursula are part of the 1:1-scheme; it is a choice they make. Very important to know is that being part of an “iPad class” does implement much more than just having a device on your desk during the lessons. The emphasis is not on the device but on the way the students are activated during the lessons; technology empowers the students to learn more self-paced and less teacher-driven.

Indicators for success

At the beginning of the 1:1-project, school leaders set goals to measure if the implementation of technology is beneficial for the students. These were the following:

 • Does the student show a positive attitude towards learning?
 • Does the student experience the use of the device as an added value to the learning process?
 • Are test results as good or better than those of their peers that are not part of the project?
 • Do teachers experience an added value?
 • Do parents experience an added value?

Ongoing challenges

In the first year the project had 27 students and 15 teachers. Today there are more than 250 students and more than 60 teachers involved. This puts some challenges in the spotlight:

 • Tech
 • Skills
 • Distractions

It’s obvious every IT implementation in any circumstances poses technology problems. Scaling up only enforces these
Teachers, coaches and students all need thorough technology training. Don’t forget TPACK!!

Professional learning

At Sint-Ursula iCoaches help teachers, students and parents with their questions regarding the iPad-project. This group of coaches consists of students and teachers. They are present at school, but also online.

Learning spaces

Where before all learning took place inside a classroom with desks and chairs in rows, this has changed dramatically, not only inside the classrooms, but also in corridors and the media library. The library has been turned into an open-all-day learning space where collaborative work as well as individual work in silence is promoted.

In corridors, individual tables and comfy sofas foster learning outside of the classroom. Inside the classroom, flexible seating and table positioning is applied.

Class visits

After the introduction by Mark van de Mortel, Team leader and Apple Distinguished Educator, we went on a tour in the school with class visits. Here are some takeaways:

Video Analysis in PE

In the gym hall, students were practising Shot Put. Students got their instruction from a slowmotion video explaining the technique. Four benches divided the hall and from the center, 4 students threw. All students were in pairs, so the one not throwing was filming the other one with an app called Motion Shot. This app makes analysing the movements very easy.

A Math classroom without students

Only the teacher was present in the classroom. His students were on a digital scavenger hunt using a service called seppo. The teacher made a math quiz on geometry with real-life geometry problems hidden around the school where students had to measure corners. On the students device is a map with hotspots indicating where to go and find the questions. All results where send to the teacher in real-time.

Language Escape Room

This was AWESOME! This teacher (I’m so sorry I forgot her name …) made a digital escape room in Google Drive by hiding passphrases in quizzes in a shared folder. In order to open all the documents, students needed to find all passphrases. Such a great idea and such a buzz in the classroom!

Role play video in English language class

Students created a menu for a restaurant in English and passed these around. In a next tasks, they had to write a scenario for a role play and record this conversation. All files where uploaded to a shared Google Drive folder for the teacher to grade the results.
This might seem like a daunting task (especially editing and sharing the video) but on the iPad, this is fairly easy.

From revolution to evolution

What I learned about this visit is that this school did take a very radical decision in their didactical thinking, but implemented this with a real long term vision. They set their goals and evaluate the project on a regular basis. Also very important is the scale of the project: they started small with only a selected and motivated team of teachers and students. Everyone in this 1:1-project has opted in. But there is a clear evolution towards a bigger part of the school being involved and already a critical mass has been achieved; next school year the project will grow even further.

Many thanks to Mark, Vivian and Robin for having us and a big thank you to all the teachers that opened up their classrooms for us today.

Open post

A Learning Device For Every Student – Part IV – Roll-out scenarios

In this fourth part of this series, I’d like to talk about the technical side of the deployment. You will not need to ben a system engineer to read the following; I’ll try to keep it as comprehensible as possible.

Planning is key

When managing several hundred iPad devices, planning thoroughly is essential. I have the advantage of having experience in managing a small number of iPad devices for 5 years now. We deployed 20 iPads in 2011 in our school and added 25 to that 2 years ago. I used several scenarios to manage these, from manually installing everything on every device separately to over the air Mobile Device Management.
So very early in this project I decided that a MDM server in combination with Apple School Manager was the way to go.

Apple School Manager

In the past, Apple had two programs to facilitate deployments of mobile devices: the Volume Purchase Program (VPP) and the Device Enrollment Program (DEP).
VPP for Education is a separate kind of App Store where schools can buy apps and iBooks in bulk. Most items get a 50% reduction when you purchase 20 units or more. Licenses bought through VPP can be distributed on a managed base: no Apple ID on the device side is required.
DEP facilitates the activation of iOS and macOS devices: when purchasing these devices, you can point them towards your MDM server. After the unboxing, the device will activate and automatically enroll itself into your MDM server and optionally will be supervised. This supervision mode is essential for schools.
Recently, Apple incorporated VPP and DEP into Apple School Manager: one online portal where you handle both programs. Besides these, you can also assign Managed Apple IDs, curate iTunes U content and organize your users in classes, rosters, locations, …
For now, we will not be using Managed Apple IDs, but normal Apple IDs. Managed IDs don’t have App Store abilities and we want this kind of personalization on the device without having to have two separate IDs.

Mobile Device Management Server

I have tried and used several MDM Servers. All have their pro’s and cons. Two years ago, we decided to use Zuludesk for our school owned devices: it is a MDM tailored for education, with a fairly simple interface, great abilities for teachers and affordable.
Zuludesk connects to our Active Directory. It gets its users and groups from it. Groups will convert to classes. We have three types of users: teachers, students and administrators. The administrators are the Zuludesk admins. Students and teachers are assigned to classes. This will facilitate an app called Zuludesk Teacher and Apple Classroom where teachers can do stuff with the iPads that are in their classrooms.

The scenarios

Teachers

All our teaching staff received an iPad just before Christmas break. How did we roll out these devices?

Get a partner

When deploying iPad in a education or business environment, you want to use DEP. In Belgium you can only order DEP devices at an Apple Solutions Expert. The company we chose is very supportive in our complete deployment planning and execution.
So in november we placed our order. Be attentive for delivery dates: you can’t expect to order 200 devices and get them the next day!
As soon as I got an order confirmation, I heade to the Apple School Manager website and assigned the complete order to our Zuludesk MDM.

Notify the users

To ensure a smooth roll-out, we asked our teachers to do the following:
1 Create an Apple ID (if they didn’t have one yet)
2 Pick a slot in our roll-out scheme; we needed groups of 30. I used a Google Form to make the appointments.

Preconfiguration in Zuludesk

Any MDM needs a DEP profile to configure the iPad on enrollment. I created a DEP profile I n Zuludesk that does the following:
– supervise the device
– add it to a group ‘teachers devices’
– name the device ‘iPad of %FullName%’ The parameter in between the percentage signs is fetched from the Zuludesk user database.
– Skip some of the configuration steps (the white screens when you activate the iPad)

Zuludesk already contains our VPP-app collection and all teachers. There is also a profile that contains settings for our school WiFi and a profile with web clips.
All devices assigned to a teacher will get some apps installed, the WiFi password and web clips.

Roll-out

All teachers in a roll-out session receive a brand new iPad. They unbox the device and start it up. We created an open WiFi in the roll-out area.
The teachers can do all of the setup. They just unbox the iPad and do the following:
– Start the device
– Choose their preferred language
– Pick their geo region
– Choose the open WiFi network
– Enable Location services (this is mandatory for school-owned devices and enforced by our Terms of Use)
– Log in with their Zuludesk credentials provided by the school
– Setup Touch ID and a passcode
– Log in with their Apple ID
– Enable or disable iCloud Drive and Keychain
The iPad is now ready. All required apps for school are installed automatically.

Students

Students and their parents can choose from three scenarios:
1 They lease an iPad from school with a mandatory warranty
2 They buy a new iPad through a webshop from our reseller (with a discount and optional warranty)
3 They already own an iPad and use that device for school

In all scenarios, students need a personal Apple ID.

Lease and newly bought devices

These iPads follow the same scenario as the devices we provide for our teachers (with DEP enrolment procedure)

Personal existing devices

These devices are not part of DEP. As we require all student devices to be supervised, they need to be enrolled through Apple Configurator. These students get notified up front that they need to de the following before coming to school to complete the enrolment:
– Update to the most recent version of iOS
– Make an iCloud or iTunes backup
– Disable “Find my iPad”
– Disable their passcode
– Erase the device
The student comes to school on the roll-out day and we enrol the device in Zuludesk through Apple Configurator. The rest of the setup is similar to the other scenarios.

Icelandic inspiration

A few weeks ago, Apple announced the applicants who got selected to join the Apple Distinguished Educators program. As I was browsing the list, I noticed a familiar name. It was Ingvi Hrannar Ómarsson from Iceland. Seeing his name reminded me of an article he wrote in 2014 on how we organise school, classes and classrooms. It was titled 14 things that are obsolete in 21st century schools. The article is a good starting point to reflect on how your school is organised and what you can do to get it up to date.

Examples?

 • Teachers that don’t share what they do. learn what you can do about it here
 • All students get the same.
 • Standardised tests.
 • Starting school at 8 o’clock for teenagers.
 • Isolated subjects for 40-80 minutes. (my favourite!)

Ingvi really builds a strong case to encourage every school leader and teacher to rethink education and challenge the status-quo.

Read the article here.

There is a follow-up with 10 more obsolete things.

Follow Ingvi on Twitter

Open post

My blog workflow

Yesterday I wrote about Why every teacher should blog and almost instantly a friend who is also a teacher asked me about my blogging setup. So here goes:

The blog

The blog is part of my website. You’re visiting it now. A blog can be hosted on any blogging service like blogger.com, tumblr or even twitter (if 144 characters is sufficient to tell your story). I chose to get the Full Monty and incorporate my blog on a professionally looking website.

Webhosting

Every website lives on a server. Although I have a home server (for backups and media sharing), I would never rely on it to host my website on. So I picked a Dutch web hosting company called versio and subscribed for some space on their servers. They provide all the support I need and are very cheap. Your server space is only an IP address so you also need a …

Domain name

I already own several domain names including this one (koenmarien.com). I registered it with the same company for a very very reasonable yearly price. Next step was to hook up the domain name to the webhosting. The instructions from versio are very straight forward and dummy proof.

Platform

Next you need to start building the website. I chose WordPress as a platform. The installation literally takes 4 minutes, choose a theme and tweak whatever you want.

Gradually I added more static pages to the site: a home page, contact page and other bla-bla-bla. Categories for blog posts came later.

Drafting the text

You can write your text straight into the WordPress admin pages, but I almost never complete a blog post in one session. That’s why I searched for an app or service to make drafts in. As you know, my device setup is a MacBook Pro, iPad and iPhone. At first, I just used the Notes app and copy-pasted the text in WordPress. I then did some layout in WordPress online.

Recently I heard about Markdown. In essence, Markdown is the most readable code on the planet. HTML (what is used on most web sites) is a language that you need to learn. It is also totally not dummy proof: making any small mistake can completely ruining your page.

In Markdown you can just type your text and use really simple syntax to outline your text.

I’ve said it before, but I write the text in an app called iWriter Pro because of its lack of distracting features, support for iCloud syncing and support for Markdown.

Images

Be a good digital citizen so don’t steal. All images are either my own or licensed for non-commercial reuse. The latter are fairly easy to find: pexels.com is a great website with amazing images and Google Image Search lets you filter images on usage rights. Wikimedia is also a great resource for imagery. All assets on Wikimedia carry clear instructions on how to use them in your publications.

Publishing

A lot of my work in iOS relies on one amazing app: WorkFlow. It was recently acquired by Apple and enables automation on iOS. For blogging I use a workflow that I created after getting inspired by Brian Foutty. The workflow accepts plain text (in this case with Markdown syntax) and publishes it to my blog. It’s magic.

Find the workflow here

Spread the word

Social media is your friend. People will not just find your blog so you have to spread word about it. Browse Twitter to find what hashtags are trending in your topic area. Tag people on social media that you know benefit from your opinions and ask for feedback. Ask the same people to retweet or share your post. Make your message go viral.

Good luck!

image credit: pexels.com – license: CC0

Open post

Why Every Teacher Should Blog

These days digital portfolios are a hot topic. They give students the ability be authentic authors and document their learning journey. One of the simplest ways to build a digital portfolio is a blog. But don’t be mistaken: a blog can also be one of the most powerful tools a student can have to tell his or hers story of learning. Blogs can carry almost anything: from plain text to images, video and other online assets.

Practice what you preach

If we agree on the power of the blog for our students, why don’t we embrace that medium ourselves as teachers? I want to build a strong case to advocate for teachers to start blogging too.

Is a teacher’s day not filled enough? And now you want us to start a blog on the web too?!

If we want our students to be online publicists, we should do it ourselves. Let me sum up some reasons why this is a good idea.

1. Share what you care about

You are an expert and you show your expertise every day with your students. It strikes me how little most teachers share this with their colleagues, let alone share this outside the school. In Flanders, we need to report what we’ve done in our classes every hour in preparation of inspections. Almost all teachers find this a nuisance. Why not make this reporting more meaningful by sharing best practices in a journal. Other things to share are thoughts on professional learning sessions, great work of students or any other thing you are proud of.
It certainly is a myth that a teachers does not have anything interesting to share.

2. Reflection

For me personally, writing a blog post is one of the most valuable ways to reflect on my work. I need to question what I did, how I did it and most importantly why I did it. Getting feedback from your readers is a critical part of my reflecting process.

What even helps me more is that I get feedback from people outside of my educational cocoon.

In education, we gather so many impressions during a school day and get so may ideas, I need to clear my head in the evening. Writing helps me focus on thoughts that are developing during the day and turn them into resources for myself at later moments.

3. Professional Learning

I don’t just write stuff, I read a lot too. It is a natural consequence of creating a blog that you will also read other blogs. Obviously, I read lots of educational content, both in English and Dutch.

4. Reach out and expand your network

I already mentioned my educational cocoon. Publishing online and sharing with the world breaks these bounds. When I send a tweet with a new article, I reach a huge potential audience. I know a lot of followers personally and have met some of them, but the vast majority of my personal learning network have names staring with “@“. Maybe building this global network of peers is the most valuable outcome of blogging.

Where to start?

My blog is on a self-hosted domain and uses WordPress. To write the actual text, I use an app called iWriter Pro (on macOS and iOS). I chose this app because of its clean interface, its ability to sync across my devices and its support for markdown-syntax (do a Google search, you’ll love it).
If you are looking for a “Blogging for dummies” solution, have a look at wordpress.com or blogger.com

image credit: pexels.com – license: CC0

Scroll to top